مدارک موردنیاز اشخاص حقوقی برای دریافت کد بورسی

 • فرم درخواست کد مشتری تکمیل شده که به تایید کارگزاری رسیده است؛
 • کپی اساسنامه شرکت؛
 • کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت؛
 • کپی آگهی تاسیس شرکت؛
 • کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت؛
 • کپی و اسکن شناسنامه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت؛
 • نامه درخواست دریافت کد بورس در سر برگ رسمی شرکت؛

 

مدارک موردنیاز اشخاص حقیقی جهت خرید و فروش سهام:

 • کارت ملی به همراه کپی
 • اصل شناسنامه به همراه کپی
 • برگه سهم جهت فروش
 • شماره حساب
 • تکمیل فرم کارگزاری شامل کلیه مشخصات و نمونه امضاء اثر انگشت ،کدپستی،، آدرس و شماره تماس


مدارک موردنیاز جهت تغییر کارگزار ناظر فروش:

 • برگه سهم جهت تغییر ناظر
 • کارت ملی

 

مدارک و شرایط موردنیاز جهت معاملات بر خط:

 • مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
 • تکمیل فرم قرارداد معاملات بر خط
 • قبولی در آزمون معاملات بر خط