زمزمه های حذف ارز 4200 تومانی و رشد نرخ دلار نیمایی در سامانه سنا به محدوده های 11500 تومانی به عنوان دو موتور محرک رشد بازار امروز نقش ایفا کرد. همزمان با تعطیلی بازارهای جهانی، امروز، برخلاف دیروز، بازار سهام هیچگونه سیگنال کاهشی خاصی را از این بازارها اقتباس نکرد.

از طرفی هیجانات کاهشی دیروز نیز امروز به طور کلی فروکش کرده بود. روند گزارشات ماهانه شرکتها و رشد مبالغ و نرخهای فروش نیز نشان دهنده عدم تاثیرگذری شدید تحریم ها است که همچنان از قیمتها حمایت به عمل می آورد. برخی اخبار نسبتاً قوی نیز از افزایش نرخ های قریب الوقوع در برخی صنایع از جمله سیمانیها و شوینده ها به گوش می رسید که توانست در صنایع فوق تقاضا را ایجاد نماید.

اما مطابق انتظارات، امروز 3000 تن كاتد مس با نرخ پايه 635044 ريال عرضه و در همان نرخ معامله شد که نشاندهنده اثرگذاری کاهش قیمت مس جهانی می باشد. کاهش نرخ ارز آزاد نیز برخلاف ادوار قبل باعث شد تا رقابت صورت نگیرد. به عبارتی انتظارات تورمی فروکش کرده بود. اما این فروشها سلف است و انتظار می رود در ماه های آتی در گزارش فملی بنشیند. به هر حال رشد دلار نیمایی به تدریج در گزارشات ماهانه خود را نشان خواهد داد. اتفاقی که در فولاد مبارکه نیز شاهد هستیم که یکی از بهترین گزاراشت ماهانه را شاهد بودیم. از طرفی آمار صادرات گمرک نیز نشان دهنده این موضوع است که در روزهای اخیر 2000 تن کاتد صادر شده است. در شرایط فعلی سودهای 150 تومانی مبارکه و 120 تومانی فملی می تواند کاملاً در دسترس باشد.

منبع:هدف حافظ