قیمت محصولات پلیمری و شیمیایی از سوی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، بر اساس میانگین نرخ ارز معاملاتی در سامانه نیما 161410 ریال اعلام شد.