سقف نرخ کارمزد خرید و فروش شرکت‌های بورس اوراق بهادار، فرابورس، مدیریت فناوری بورس تهران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت‌های کارگزاری از معاملات سهام و حق تقدم سهام به میزان ۲۰ درصد با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب در هر معامله، کاهش یافت.