#یادداشت_روز

۳۰ شهریور ۹۸
🔸 شاخص کل بورس امروز با 1.21 درصد افزایش نسبت به روز گذشته دوباره وارد کانال 297 هزار واحد شد. اگرچه شاخص کل افزایش نسبتا خوبی داشت اما باز هم شاهد کاهش ارزش معاملات بودیم. به طوری که ارزش معاملات خرد بورس از 1319 میلیارد تومان تجاوز نکرد و نسبت به روز گذشته 10 درصد کاهش داشت و یکی از کمترین مقادیر در سه هفته گذشته را ثبت نمود.

🔸 از طرف دیگر در اکثر نمادهای پر معامله مانند نمادهای بانکی و خودرویی قدرت فروشنده از خریدار بیشتر بود، به عبارت دیگر سرانه فروش هر کد حقیقی بالاتر از سرانه خرید کدهای حقیقی بود.

🔸 در برخی نمادها ماننده #ونوین و #وپاسار با فشار فروش از طرف حقوقی ها مواجه بودیم. لازم به ذکر است که وپاسار از جمله نمادهایی بود قدرت خریدار حقیقی بالاتر از فروشنده بود.

🔸 بعد تنش های سیاسی چند روز اخیر و با توجه به رشد سنگین بسیاری از نمادهای بازار در چند ماه گذشته، رفتار محتاطانه سرمایه گذاران دو از انتظار نیست.

🔸 امروز گروههای بانک و خودرو همچنان مورد توجه خریداران بودند. در گروه بانک ونوین معاملات بسیار پر حجمی داشت و 299 میلیون برگ سهم این بانک به ارزش 122 میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. نزدیک به 90 درصد عرضه فروشندگان حقوقی بودند و به نظر میرسد فروشنده اصلی بانک سینا باشد که سهام توثیقی شرکت تامین مسکن جوانان را جهت تسویه بدهی به فروش میرساند. باید دید که با حجم سنگین عرضه های این چند روز اخیر این نماد می تواند حمایت 400 تومان را حفظ کند یا خیر. در صورت حفظ این سطح قیمت میتوان به رشد آن در کوتاه مدت خوشبین بود.

🔸 در گروه خودرو شاهد معاملات بسیار پر حجمی در برخی از قطعه سازها ازجمله #خوساز و #خریخت بودیم. در نماد #خوساز بیش از 4 درصد کل سهام شرکت و نزدیک به 12 درصد شناور سهم امروز جابجا شد. بعد از رشد های سنگین چند هفته اخیر معامله این حجم سنگین همراه با قدرت فروشنده بسیار بالا، نشانه خوبی نیست و احتمال ایجاد سقف قیمت را تقویت می کند.

👈 سهامداران محترم توجه داشته باشند که تحت تاثیر هیجانات کاذبی که برخی کانالهای تلگرامی به بازار القا می کنند قرار نگیرند. در این شرایط باید بیش از همیشه محتاط باشند و از سهامی که خروج پول قوی دارند دوری کنند. معمولا سهامی که دارای حباب قیمتی هستند و در سقف قیمت قرار دارند بیشتر تبلیغ می شوند تا بازیگرها فرصت خروج در قیمت بالا داشته باشند.

🔸 در بازار پایه تقریبا معاملات در کف قیمت هفتگی قفل شده و قوانین جدید کلا نقد شوندگی این بازار را از بین برده است. سرمایه بسیاری از سرمایه گذاران بورس در این بازار فریز شده. این مسئله قطعا تاثیر منفی بر روی معاملات بازارهای اصلی بورس و فرابورس دارد.