بازار سهام امروز و در آستانه ثبت رکوردی جدید، علیرغم اخبار مثبتی که وجود داشت، پر عرضه ظاهر شد. البته خریداران نیز همچنان وجود داشتند و بجز در خودروسازان، منفی فوق العاده و عجیب و غریبی را شاهد نبودیم.

تحلیلگران تکنیکال از نزدیکتر شدن شاخص به یک نوع مقاومت در محدوده 258000 واحد سخن به میان آورده اند. هر چند هنوز تا رسیدن به آن نقطه فاصله ای وجود دارد، اما عرضه های امروز را می توان به پیشواز رفتن تعبیر نمود. اما همین تحلیلگران معتقدند که پس از یک دوره استراحت با توجه به اتفاقات و اخبار می توان به شکست این سطح قاطعانه امید داشت. تنها نگرانی در خصوص اجرای گام دوم کاهش تعهدات برجامی در 16 تیر ماه وجود دارد که با اجرای اولین تراکنشهای اینستکس، امیدها نسبت به لغو این کاهش تعهدات، تقویت شده است، هر چند ظاهراً ایران هنوز رضایت کاملی از آن ندارد! تمدید احتمالی توافق اوپک، پیشرفت قابل توجه در حل مناقشات چین و آمریکا و تثبیت قیمتهای جهانی نیز 3 عامل مهمی است که فارغ از اتفاقات داخلی می تواند از روند بورس تهران حمایت کند. در روزهای گذشته اخبار کدالی و گزارشات ماهانه و فصلی نقش مهمی در روند رو به رشد بازار ایفا نمود.

داده های تولید ماه ژوئن چین امروز منتشر شد. این اطلاعات نشان می دهد که شاخص PMI بخش تولید این کشور بدون تغییر نسبت به ماه می در 49.4 درصد فریز شده است، در حالیکه اقتصاددانان انتظار رشد این شاخص به 49.5 را داشته اند. زیرشاخص های صادرات ، واردات و سفارشات جدید هر سه نسبت به ماه گذشته افت داشته اند که نشان می دهد هنوز نیاز به محرک های بیشتر در اقتصاد چین احساس می شود.

منبع:هدف حافظ