عرضه های حقوقی، نگرانی از قیمتهای جهانی و افت نرخ ارز آزاد باعث شد تا بازار سهام امروز رشد کمتری را تجربه کند و موفق به شکست سقف قبلی نشد

 بنابراین در این شرایط بار دیگر توجه بازار به برخی تک سهام جلب شد. خصوصاً اینکه اخباری مبنی بر تایید معافیتهای مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه های ناشی از تجدید ارزیابی دارائیها برای تمامی شرکتها توسط شورای نگهبان شنیده می شد. هر چند این موضوع قطعی به نظر می رسد اما عده ای عنوان کردند که تا اعلام رسمی توسط شورای نگهبان باید در این خصوص صبر نمود. اما کاهش نرخ ارز آزاد هر چند از بار روانی تاثیرگذار و تشدید عرضه ها در بازار را باعث شده است، اما در عوض رشد نرخ ارز نیمایی خبر بسیار مسرت بخشی برای شرکتهای معدنی، پتروشیمی و پالایشگاه ها است که تقریباً تا حدودی در گزارشات اردیبهشت ماه آنها نیز نمود عینی پیدا کرده است. تحلیلگران اقتصادی نیز با فروش 1 میلیون بشکه نفت توسط ایران، افت نرخ ارز آزاد به زیر 12800 را بعید ارزیابی می کنند. امروز نیز عکس العمل نرخ ها در نزدیکی محدوده 13000 تومان حمایتی بود و شاهد افزایش نرخ ارز بودیم. اما به طور کلی به نظر می رسد با توجه به فروکش کردن هیجانات ناشی از تحریم ها و جنگ فعلاً نرخ ها در همین محدوده ها باقی بماند تا اینکه در مهلت 60 روزه ایران اقدامی صورت دهد. مثلاً از برجام خارج شود یا اینکه FATF به هیچ نتیجه ای نرسد و FATF بار دیگر ایران را به لیست سیاه باز گرداند!

منبع:هدف حافظ