همچنان فاز هیجان امروز نیز بر بازار غالب بود و شاهد شکل گیری صفوف فروش در بازار بودیم. تلاشهای بسیاری صورت گرفت تا صفوف فروش جمع آوری گردد، اما همچنان کم و بیش این صفوف در بازار تا پایان وقت دیده شد. روز گذشته نیز عنوان شد ماحصل اعتبارات سنگین در بازار خصوصاً در سهام باد شده و غیربنیادی بازار، نتیجه ای جز وضعیت فعلی را در بر ندارد.

این نوع سرمایه گذاران اعتباری با اندک تلنگری فروشنده شده و جو عمومی بازار را نیز به هم می ریزند. به نظر می رسد با توجه به شرایط امروز، فردا نیز منفی دیگری را شاهد باشیم و هر چه سریعتر به نقاط حمایتی بازار نزدیک شویم. نکته مهم این بود که بلوک زنی های تصنعی را شاهد نبودیم و به بازار اجازه داده شد تا خودش معامله کند!

اما لحاظ سیاست خارجی فردا و پس فردا روزهای مهمی است. قرار است روحانی برخی تعهدات برجامی را لغو کند. البته ظاهراً اینها نگران کننده نیست و تعهداتی مازاد برجام است یا کم اهمیت که قرار است لغو شود. به گفته برخی منابع نزدیک، بحث خروج از برجام نیز به هیچ وجه مطرح نیست. روز گذشته نیز عنوان شد که در شرایط فعلی خروج ایران از برجام، هیچ فایده ای برای ایران ندارد. اما در واکنش به این سیاستها نرخ ارز نیز رسماً وارد کانال 15000 تومانی گردید. بازارساز نیز رسماً امروز به این نرخ ها واکنش خاصی نشان نداده است. از بعد دیگر فارغ از مسائل سیاسی همچنان کمبود حواله درهم یکی از دلایل رشد نرخ ارز می باشد.

اما در بازارهای جهانی نوعی ابهام در روندها حاکم است. همچنان بازارها تحت تاثیر جنگ تجاری آمریکا و چین هستند. اظهار نظرهای محتاطانه چین در این خصوص تا حدی جلوی افت بیشتر قیمتها را گرفت و حتی بورسها را امروز مثبت کرد. اما ابهام ها از آنجا بالا رفته است که طرف آمریکایی همچنان در حال تهدید و ترعیب است. نماینده تجاری آمریکا چین را به عدول از تعهداتش در جریان مذاکرات تجاری متهم کرده اما پافشاری کرده است که توافق میان دو طرف در زمینه تعرفه‌ها هنوز ممکن است. پکن تایید کرده که طبق برنامه هیئت مذاکره کننده این کشور برای ادامه مذاکرات به واشنگتن سفر خواهد کرد.

منبع:هدف حافظ