بازار سهام امروز آخرین روز کاری پاییز را با سه کندل ماهانه منفی به پایان رساند تا بدترین فصل نزول بازار سهام در دو دهه گذشته رقم بخورد.

فارغ از افت نرخ ارز آزاد و شائبه های رکود اقتصاد داخلی، اما شاید بتوان به جرات گفت که بیشترین مساله ای که در حال حاضر بازار را دچار چالش کرده است، ابهامات جهانی می باشد که تقریباً غیر قابل پیش بینی و غیرمترقبه رخ می دهد. ترس بازارهای جهانی از چالش اقتصادی چین و امریکا و احتمال وقوع رکود بزرگی دیگر به وضوح در معاملات بورس تهران و در سهام کومودیتی بیس دیده می شود. سرمایه‌گذاران جهانی از تاثیری که جنگ تجاری با چین بر اقتصاد آمریکا پیش از اجرایی شدن سیاست نهایی فدرال رزرو می گذارد، وحشت دارند. انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ سود را برای چهارمین بار و آخرین بار در روز چهارشنبه در جمع بندی نشست دو روزه خود بالا ببرد. طی هفته گذشته ترامپ با انتشار دو تو‌ئیت نسبت به رو‌ند افز‌ایش نرخ بهره در آمریکا توسط بانک مرکزی انتقاد کرده است‌. طی روزهای گذشته‌ اعضای‌ هیأت مدیره بانک مرکزی آمریکا به طور ضمنی از برنامه خود برای بالا بردن نرخ بهره در نشست امروز خبر دادند. بنابراین امروز یک روز نسبتاً مهم است. حتی عدم افزایش نرخ بهره و لحن بیانیه می تواند تاثیرگذار باشد. به عبارتی احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر قبلاً تاثیر خود را بر بازار گذاشته است، اما نظر بانک مرکزی آمریکا در مورد سیاست پولی سال 2019 برای بازار بسیار مهم است. گفته می شود افت شاخص ها در بازارهای بورس و کند شدن رشد اقتصاد جهانی احتمالاً موجب خواهد شد تا بانک مرکزی آمریکا روند افزایش نرخ بهره را در سال 2019 کند نماید. اما در بورس تهران به نظر می رسد اگر تغییرات کاهشی خاصی در بازارهای جهانی شاهد نابشیم، طی هفته آینده به تدریج گزارشات ماهانه شرکتها بتواند روند کلی بازار تغییر دهد. چرا که این گزارشات به خوبی اثر تحریم ها و کاهش مقداری فروش را به وضوح نشان می دهد.

منبع:هدف حافظ