واقعا  به کجا چنین  شتابان میرویم این  سرعت ریزش دیگر قابل قبول نیست این شدت منفی در بازار کمی عجیب است مگر چه  شده است که  شرایط این چنینی منفی در بازار دنبال می شود واقعا برای ما پذیرفتنی نیست .

البته کسی منکر ریسک ها و اتفاقات منفی نمی شود  ولی بحث این است که ایا ریسک ها و شرایط فعلی در قیمت ها  لحاظ نشده است !

نمیدانیم به هر حال  بازار خوبی نیست  فضا خوب نیست گردش معاملات جذاب نیست و در هر صورت اوضاع  منطقی پیش نمی رود واقعا چه حکایتی شده  اول و اخر پاییز ما اولش ان  طور در اوج و هیجان  و اخرش این طور!

 کسی از تحولات بی خبر نیست همه میدانیم  ریسک  رکود  در چه وضعیتی است  همین  امروز در بورس کالا  بسیاری از محصولات  به واسطه  نبود مشتری با چالش مواجه  شدند ویا در صادرات امار صادرات  اذر ماه  به نیمی از ابان و ماه های قبل رسیده و  ...  ولی بحث این  است  این  کاهش ها و چشم  انداز کاهشی سود در قیمت ها لحاظ شده است یا خیر اگر معتقدید لحاظ نشده که هیچچ دیگر حرفی باقی نمیماند ....

وضعیت طوری است که دو  اتفاق می تواند  رخ دهد  قبل از هر چیز برخی معتقدند  بازار نهایت  ۳ الی ۴ روز دیگر منفی است و بعد  به هر دلیلی با هر تصمیمی بازار یک برگشت را خواهد داشت ولو این  برگشت موقت  باشد ولی یک  رشد را در چهره  بازار می بینند و معتقدند  بازار با یک  برگشت موقت همراه می شود و برخی معتقدند  اتفاقی و برگشتی در کار نخواهد بود بازار با روندی ارام و کاهشی سال  ۹۷  را تمام میکند و قیافه ها  به همین  شکل باقی خواهد  ماند  انها معتقدند  بازار به همین  شکل بی رمق روزها  را  سپری میکند  برخی روزها  به واسطه خبرهایی مثبت می شود ولی کم  و بی دوام و بیشتر بازی تک  سهم ها خواهد بود  . امیدواریم سناریوی اول درست باشد ولی اگر قرار بر این شده است تا بازار به همین شکل پیش برود  به نظر باید خود را  برای روزهای سخت ریاضتی اماده کنیم

منبع:بتا سهم