پس از چند روز سکون، بازار سهام امروز به تدریج با افزایش عرضه ها مواجه شد و به تدریج باز هم منفی شد.

هر چند این عرضه ها شدت نداشت اما به عنوان زنگ خطری می توان آن را قلمداد نمود. هر چند این روزها مداوم اخبار مثبت به بازار تزریق می شود اما بازار نگران از وضع تحریم ها و اثر آن بر فروش شرکتهاست. پر واضح است که بازار در همین شرایط نیز بدترین سناریوها را در سهام لحاظ کرده است. حتی با فرض کاهش نرخ ارز آزاد تا سطوح کف حمایتی قوی 9000 تومان و کمی کاهش در قیمتهای جهانی، بسیاری از سهام در سطوح حمایتی محکمی قرار دارند و اگر بحران جهانی خاصی رخ ندهد می توان با اطمینان گفت با دید میان و بلندمدت بسیاری از سهام، می توانند ارزنده باشند. به نظر می رسد با اخباری که امروز از چین رسید، اگر موضوع جنگ تجاری، به خوبی فیصله یابد، بتوان با قطعیت گفت که کاهش قیمتهای جهانی نیز بیش از این مقادیر نخواهد بود. امروز میزان وام های داده شده توسط بانکهای چینی در ماه نوامبر به 1.25 تریلیون یوان رسید که از پیش بینی 1.1 تریلیون یوانی اقتصاددانان بالاتر بود. این به معنی ورود دولت برای جلوگیری از وقوع بحران است. شب گذشته پکن تایید کرد هنوز در مذاکره تجاری با آمریکاست. این اتفاق امروز بورسهای جهانی را نیز مثبت کرد. در داخل نیز هر چند بارقه هایی از رکود در بازار آزاد دیده می شود اما همچنان در بورس کالا معاملات نسبتاً خوبی را شاهد هستیم. کاهش نرخ ارز آزاد نیز با سیاستهای بانک مرکزی در خصوص کاهش سرعت گردش پول و سایر محدودیتهای اعلامی رخ داده است. البته از ابتدا هم مشخص بود که نرخ های بالای ارز با معاملات کم و انگیزه های سفته بازانه صورت گرفته است و در عمل پایداری لازم را ندارد. فروش شرکتها نیز عملاً با دلار نیمایی بوده است و به جز معدود شرکتهایی که حتی آنها نیز طبق بخشنامه های جدید نیمایی می فروشند، خطری شرکتها را از این بابت تهدید نمی کند. به نظر می رسد تنها مساله اصلی در حال حاضر نه رکود داخلی، بلکه کاهش صادرات به تبع تحریم هاست که بازار به شدت در انتظار گزارشات ماهانه آذر است تا اثرات آن را ببیند. 

منبع:هدف حافظ