بازار سهام امروز تحت تاثیر برخورد شاخصها و قیمتها به محدوده های حمایتی با رشد مواجه شد.

این رشد آنچنان قوی نبود و حجم معاملات نیز در محدوده های حداقلی روزهای اخیر قرار گرفت. امروز پتروشیمی ها، فلزات اساسی، معدنی ها وضع معاملاتی بهتری را از پالایشگاه ها داشتند. در سهام غیر دلاری نیز خودروسازان معاملات مثبتی را از سر گذراندند که احتمالاً نشان دهنده ابلاغ قریب الوقوع قیمتهای جدید خودرو در این گروه خواهد بود. به نظر می رسد فعلاً و تا پایان هفته بازار نسبتاً مثبتی را داشته باشیم، چرا که گزارشات ماهانه شرکتها، نگرانی ها در خصوص گزارشات 6 ماهه را تا حد زیادی برطرف کرد و تنها برخی گزارشات ماهانه با کاهش فروش همراه بودند که در شرایط تحریمی این امری پیش بینی شده در تحلیل سرمایه گذاران می باشد و غیر مترقبه و غیرعادی نیست و حتی نرخ های فروش متانول سازان نشان داد که تخفیفی در کار نبوده است. هر چند اوره سازان با تخفیف فروخته اند که این مساله هم بر کسی پوشیده نبوده است و نهایتاً نرخ ها مطلوب، گزارش مناسبی را از آنها رقم زده است. با این شرایط ریزش بازار با توجه به اصلاح اخیر قیمتها کمی بعید به نظر می رسد. امروز نیز شاخص به سطوح روانی 180 هزار واحد بازگشت. اما با توجه به تعطیلات پیش رو به نظر می رسد بازار کم حجم دنبال گردد.

منبع:هدف حافظ