در قسمت گزارشات روزانه مطالبی در مورد وضعیت شاخص کل ، خبرهای تاثیر گذار بر بازار سهام اعم از سیاسی ، قوانین جدید و تاثیر آنها بر صنایع مختلف ، حجم و ارزش معاملات بازار ، نرخ های جهانی ،نرخ ارز و طلا و تاثیر هر یک از این اخبار بر بازار سهام بررسی می گردد.

 

 امروز در حالی کار را  آغاز کردیم  که شب سختی را داشتیم  همه  بهت  زده از این که چرا  ترامپ اینقدر عصبانی بود چرا این  طور عمل کرد تا  بیخش رفت و بدترین حالت  را اجرا کرد ... ولی صبح ... زندگی جریان داشت